Potwierdzenie wstąpienia przez osobę bliską w stosunek najmu lokalu mieszkalnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu po zgonie najemcy, po uzyskaniu stosownych wpisów u zarządcy.

Załączniki:
- odpis skrócony aktu zgonu byłego najemcy
- wyrok sądu o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego – pokój 104

Opłaty

nie podlega

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 z późn.zm./

2. Uchwała Nr XIX/23/04 z dnia 29 kwietnia 2004 roku Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Giżycka.

3. Uchwała nr XLII/45/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/23/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004 roku o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Giżycka

4. art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z poźniejszymi zmianami)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 09:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2572
12 maja 2008 09:46 Administrator - Utworzenie sprawy.