Powiększenie przedmiotu najmu o wolną część lokalu lub bezpośrednio przylegający wolny lokal w postaci jednego pomieszczenia

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o powiększenie przedmiotu najmu o wolną część lokalu lub bezpośrednio przylegający wolny lokal w postaci jednego pomieszczenia, potwierdzony przez zarządcę budynku o niezaleganiu z opłatami czynszowymi.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego – pokój 104

Opłaty

nie podlega

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 z późn.zm./

2. Uchwała Nr XIX/23/04 z dnia 29 kwietnia 2004 roku Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Giżycka.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2503
12 maja 2008 09:45 Administrator - Utworzenie sprawy.