Interwencje w sprawie nienależytego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości komunalnych zabudowanych i niezabudowanych będących w zarządzie „Administrator” Sp. z o.o. i Giżyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz nieruchomości będących współwłasnością Gminy Miejskiej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Podanie z opisem sprawy, której ma dotyczyć interwencja

Miejsce złożenia dokumentów

Pokój 104 – Sekretariat Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy Urzędu

Opłaty

Nie podlega

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie do (30 dni od dnia złożenia podania)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 09:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2588
12 maja 2008 09:36 Administrator - Utworzenie sprawy.