Ustanowienie służebności przesyłu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu z oznaczeniem przebiegu sieci na mapie do celów projektowych. Docelowo wniosek winien być przedłożony w formacie numerycznym DXF w układzie współrzędnym miasta Giżycka.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. nr 104 (I piętro); Wydział Mienia tel. 87 7324 114.

Opłaty

Pobiera się wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na podatwie operatu szacunkowego sporżadzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Termin i sposób załatwienia

Nieokreślony. Postępowanie cywilno-prawne realizowane przez organ administracji samorządowej.

Podstawa prawna

art. 3051 Kodeksu cywilnego

art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami)  oraz w oparciu o art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami),

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3294
28 listopada 2014 10:19 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
12 maja 2008 09:33 Administrator - Utworzenie sprawy.