Odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali użytkowych lub garaży

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych, po uzyskaniu stosownych wpisów u zarządcy budynku o wysokości zadłużeń.

Zaświadczenie o miesięcznych dochodach brutto użytkownik alokalu lub garażu.

Miejsce złożenia dokumentów

Pokój 104 – Sekretariat Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy Urzędu

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia podania

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157,poz. 1240 ze zmianami/.

2. Uchwała Nr V/12/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Giżycko i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3168
09 maja 2014 14:30 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
09 maja 2014 14:29 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
12 maja 2008 09:27 Administrator - Utworzenie sprawy.