Czasowe zajęcie gruntów pod zabudowę infrastruktury technicznej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o pozwolenie na czasowe zajęcie gruntów Gminy Miejskiej Giżycko pod budowę infrastruktury technicznej.

Załączniki:
* dwa aktualne egzemplarze planszy koordynacyjnej projektu sporządzonego na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 (dopuszcza się inne skale : 1: 250 lub 1 : 1000 jak również mapy ewidencyjne dla budowli napowietrznych linii energetycznych,
* kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub kopia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejsce złożenia dokumentów

Skretariat Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. nr 104 (I piętro) tel. Wydział Mienia - 087 7324 114.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 90 dni.

Podstawa prawna

- art.47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 1409, z późniejszymi zmianami),
- art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego(Dz. U. z 2014 r., Nr 121 z późniejszymi zmianami).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 09:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3049
28 listopada 2014 10:44 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
28 listopada 2014 09:37 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
09 maja 2014 14:56 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.