Zmiana dzierżawcy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

-wniosek do Burmistrza Miasta osoby (dzierżawcy) o przeniesienie prawa do dzierżawy wraz ze wskazaniem osoby, która zamierza wejść w prawa i obowiązki umowy dzierżawy

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. nr 104 (I piętro); Wydział Mienia tel. 087 7324 114.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

- Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 518 ze zmianami)
- Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U.2013, poz. 594 ze zmianami)

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., Nr 121 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2008 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 7112
31 grudnia 2018 13:45 Natalia Żadziłko - Aktualizacja danych sprawy.
28 listopada 2014 10:41 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
28 listopada 2014 09:42 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.