Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek zainteresowanego zawierający:
- określenie gatunku drzew
- obwód pnia na wysokości 130 cm od poziomu gruntu/ powierzchnię jaką zajmują krzewy w m2
- przyczynę usunięcia drzew/ krzewów
- przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa/krzewy
- planowany termin usunięcia

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. Nr 110 (I piętro), tel. 87 73 24 131.

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie (do 30 dni od daty złożenia wniosku)

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U z 2013 roku poz. 627 – jednolity tekst ze zmianami),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 – jednolity tekst)

Inne informacje

Informacje dla zainteresowanych:
1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem Burmistrza Miasta Giżycka wydanym na wniosek władającego nieruchomością.
2. Nie jest wymagane zezwolenie na usuwanie:
- drzew i krzewów owocowych
- drzew i krzewów sadzonych na plantacjach
- drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat
3. Jeżeli nieruchomość, na której rosną drzewa lub krzewy jest wpisana do rejestru zabytków, wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W pozostałych przypadkach wniosek należy złożyć do Burmistrza Miasta, w sekretariacie, pok. Nr 104.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2008 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3242
15 kwietnia 2019 15:59 Edyta Polak - Aktualizacja danych sprawy.
31 grudnia 2018 13:36 Natalia Żadziłko - Aktualizacja danych sprawy.
23 maja 2014 12:10 Jacek Stankiewicz - Dodanie załącznika.