Wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

-Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (adresu)

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, Naczelnik Wydziału, pok. nr 111 (I piętro), tel. 087 7324 114.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

-ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2008 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2634
31 grudnia 2018 13:41 Natalia Żadziłko - Aktualizacja danych sprawy.
12 maja 2014 12:50 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
12 maja 2014 12:48 Jacek Stankiewicz - Dodanie załącznika.