Przydział lokalu użytkowego, bądź garażu po wygranym przetargu na najem lub po przeprowadzonym konkursie ofert

Jednostka prowadząca

Inne informacje

1. Przydział lokalu użytkowego odbywa się po zakończeniu procedury przetargowej

2. Podpisanie umowy najmu następuje w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku pok. 213 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu

3. Przejęcie lokalu użytkowego następuje od zarządcy nieruchomości protokołem zdawczo-odbiorczym

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2008 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2668
09 maja 2014 14:31 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
09 maja 2014 14:31 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
23 kwietnia 2008 12:15 Administrator - Utworzenie sprawy.