Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

art.71 ust. 4 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r .o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 ).

Inne informacje

Termin zapłaty przesuniętej opłaty za użytkowanie wieczyste nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2008 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2752
23 kwietnia 2008 12:11 Administrator - Utworzenie sprawy.