Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste mienia gminnego w drodze przetargu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów

Skretariat Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. nr 104 (I piętro) tel. Wydział Mienia - 87 7324 114.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Odpowiedż na wniosek do 30 dni. W przypadku ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości obowiązują terminy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podstawa prawna

art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2008 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2744
28 listopada 2014 10:26 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
23 kwietnia 2008 12:08 Administrator - Utworzenie sprawy.