Wydzierżawienie gruntu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości wraz z uzasadnieniem, ze wskazaniem na mapie sytuacyjnej obszaru dzierżawy, podaniem powierzchni zajętej nieruchomości i proponowanego okresu dzierżawy.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Giżycku,  pok. nr 104 (I piętro), Wydział Mienia - tel. 087 7324 114.

Opłaty

Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku. W umowie dzierżawy zostanie ustalony czynsz dzierżawny.

Termin i sposób załatwienia

Nieokreślony. Postępowanie cywilno-prawne realizowane przez organ administracji samorządowej.

Podstawa prawna

art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2014 poz.594z późniejszymi zmianami.)

art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014. poz. 518, z późn. zm.).

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., Nr 121 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2008 11:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2840
28 listopada 2014 10:42 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
28 listopada 2014 10:37 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
09 maja 2014 15:25 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.