Użyczenie lokali użytkowych na cele organizacji społeczno-zawodowych, oświaty, kultury, opieki społecznej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Podanie z uzasadnieniem

Miejsce złożenia dokumentów

Pokój 104 – Sekretariat Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy Urzędu

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia podania

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z póź.zm.)
Uchwała nr XXIV/70/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 października 2004r. w sprawie określenia zasad oddawania do użytkowania organizacjom pożytku publicznego lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2008 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2546
23 kwietnia 2008 11:55 Administrator - Utworzenie sprawy.