Ekshumacje

Jednostka prowadząca

Podstawa prawna

Art. 15 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. – Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.).
§12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. W sprawie postępowania za zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001r, nr 153, poz. 1783).

Inne informacje

Ekshumacja to każdorazowe wydobycie pogrzebanych szczątków ludzkich na powierzchnię ziemi.
Przeprowadzenie ekshumacji jest możliwe wyłącznie za zgodą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (SANEPiD, ul. Suwalska 3, tel. 428 54 98), na podstawie wydanej przez niego decyzji, po powiadomieniu o terminie ekshumacji Zarządcy cmentarza, czyli Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Postępowanie ekshumacyjne należy rozpocząć od uzyskania zezwolenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku. Należy w tym celu złożyć wniosek w siedzibie Inspektora ul. Suwalska 3 o wydanie takiego zezwolenia. Decyzja w sprawie jest bezpłatna. O terminie przeprowadzenia ekshumacji, a także o podmiocie ją przeprowadzającym trzeba obowiązkowo powiadomić Zarządcę cmentarza. Wszelkie czynności techniczne muszą przeprowadzać podmioty specjalizujące się w tego typu usługach tj. firmy pogrzebowe.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2008 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3390
12 kwietnia 2019 14:23 Edyta Polak - Aktualizacja danych sprawy.
12 kwietnia 2019 11:40 Edyta Polak - Aktualizacja danych sprawy.
31 grudnia 2018 13:33 Natalia Żadziłko - Aktualizacja danych sprawy.