Zagospodarowanie terenu przy grobach, wjazd na cmentarz

Jednostka prowadząca

Podstawa prawna

Uchwała nr XXXIX/15/06 rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Giżycku.

Inne informacje

Wykonanie jakichkolwiek prac na cmentarzu komunalnym, do których potrzebny jest wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarza – związane jest z uzyskaniem zgody Zarządcy cmentarza i wniesieniem stosownej opłaty. Klucze do wszystkich bram cmentarza posiadają podmioty zajmujące się sprzątaniem i bieżącym utrzymaniem cmentarza, zaś otwarcie bram następuje po zgłoszeniu do Zarządcy i ustaleniu czasu ich otwarcia.

Wjazd na teren cmentarza może nastąpić tylko w godzinach jego otwarcia:
- od 7.00 do 21.00 w okresie 01.04-30.09
- od 8.00 do 19.00 w okresie 01.10-30.11
- od 8.00 do 16.00 w okresie 01.12-31.03

Wszelkie obiekty małej architektury wznoszone na cmentarzach komunalnych przy grobach (np. ławki, płotki, chodniczki) wymagają zgłoszenia w Urzędzie Miejskim pok. 110 – zgłoszenie jest bezpłatne, zaś niedokonanie zgłoszenia skutkować będzie wezwaniem do usunięcia obiektu lub jego usunięciem na koszt osoby dysponującej grobem.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, Inspektor ds. komunalnych, pok. 110 (I piętro), tel. 087 7324 131.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2008 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2631
31 grudnia 2018 13:37 Natalia Żadziłko - Aktualizacja danych sprawy.
09 maja 2014 14:16 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
23 kwietnia 2008 11:51 Administrator - Utworzenie sprawy.