Zastrzeżenie nieużycia grobu

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, Inspektor ds. komunalnych, pok. 110 (I piętro), tel. 087 7324 131.

Opłaty

zastrzeżenie grobu na 20 lat – 200 zł

+ 8% VAT

Podstawa prawna

Zarządzenie Burmistrza Miasta Giżycka nr 22/2011 z dnia 14 lutego 2009r. w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Giżycku

 

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/129462/zarzadzenie_nr_222011_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_2_lutego_

Inne informacje

Prawo do grobu zachowują bliscy zmarłego przez 20 lat od dnia pochówku. Po tym czasie Zarządca cmentarza ma prawo zagospodarować grób ponownie, a więc pochować w tym miejscu kogoś innego lub zbyć prawo do tego miejsca osobom trzecim, chyba że osoby bliskie zmarłemu pochowanemu w tym grobie, wniosą zastrzeżenie przeciw zagospodarowaniu miejsca (przedłużą „ważność” grobu).

W tym celu należy dokonać opłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku (I piętro, pok. 101, czynna w godz. 9.00-14.00) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Nr Bank BGŻ 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330 i z dowodem wpłaty zgłosić się do pok. 110, aby otrzymać dowód wniesienia zastrzeżenia wraz z określeniem terminu jego ważności.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2008 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4387
31 grudnia 2018 13:39 Natalia Żadziłko - Aktualizacja danych sprawy.
09 maja 2014 14:26 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
09 maja 2014 14:23 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.