Zastrzeżenie nieużycia grobu

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 110 (I piętro), tel. 87 73 24 131.

Opłaty

zastrzeżenie grobu na 20 lat – 250 zł

+ 8% VAT

Podstawa prawna

Zarządzenie Burmistrza Miasta Giżycka nr 18/2015 z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Giżycku

 

 

Inne informacje

Prawo do grobu zachowują bliscy zmarłego przez 20 lat od dnia pochówku. Po tym czasie Zarządca cmentarza ma prawo zagospodarować grób ponownie, a więc pochować w tym miejscu kogoś innego lub zbyć prawo do tego miejsca osobom trzecim, chyba że osoby bliskie zmarłemu pochowanemu w tym grobie, wniosą zastrzeżenie przeciw zagospodarowaniu miejsca (przedłużą „ważność” grobu).

W tym celu należy dokonać opłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku (I piętro, pok. 101, czynna w godz. 9.00-14.00) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO SA o/Gizycko Nr 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306 i z dowodem wpłaty zgłosić się do pok. 110, aby otrzymać dowód wniesienia zastrzeżenia wraz z określeniem terminu jego ważności.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2008 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4467
12 kwietnia 2019 14:45 Edyta Polak - Aktualizacja danych sprawy.
12 kwietnia 2019 14:43 Edyta Polak - Aktualizacja danych sprawy.
31 grudnia 2018 13:39 Natalia Żadziłko - Aktualizacja danych sprawy.