Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko - BPS/02

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko (nie będących: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem) - formularz do pobrania ze strony www.bip.gizycko.pl oraz www.mojegizycko.pl, a także w Punkcie Obsługi Klienta (pok. nr 7) i Biurze Promocji i Polityki Społecznej (pok. nr 117) Urzędu Miejskiego w Giżycku.

2. Opis obiektu.

3. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

- kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,

- kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia (tylko wtedy, gdy wnioskodawca chce otrzymać zaświadczenie).

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku - pokój nr 7, tel. 87 732 41 11 lub przesłać na adres Urzędu (Urząd Miejski w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko).

Opłaty

- dokonanie wpisu - bez opłat

- wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji - 17 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 187).

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 roku, Nr 22, poz. 169).

 

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Przedsiębiorcy starający się w Urzędzie Wojewódzkim o wpis do ewidencji swoich usług hotelarskich i nadaniu im kategorii mogą pobrać odpowiedni formularz wniosku w Biurze Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. nr 117 (I piętro, nad Urzędem Stanu Cywilnego), tel. 87 7324 137, promocja@gizycko.pl.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Biuro Promocji i Polityki Społecznej (BPS)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Telak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 16:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6469
08 lipca 2016 13:08 Magdalena Telak - Usunięcie załącznika.
08 lipca 2016 11:30 Magdalena Telak - Dodanie załącznika.
08 lipca 2016 10:27 Małgorzata Kulas-Szyrmer - Dodanie załącznika.