Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego

2. Jeśli sprostowanie będzie dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego - należy załączyć oryginalny dokument wraz z urzędowym tłumaczeniem

 

Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstepnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Giżycku, Kierownik USC oraz Zastępca Kierownika USC, pok. 3 (parter), tel. 798 612 975,  87 7324 156

Opłaty

- odpis zupełny po sprostowaniu – 39 zł

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016r., poz.2064 ze zm.)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 16:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4637
13 czerwca 2018 14:05 Iwona Wojciulewicz - Dodanie załącznika.
13 czerwca 2018 14:04 Iwona Wojciulewicz - Usunięcie załącznika.
13 czerwca 2018 14:04 Iwona Wojciulewicz - Dodanie załącznika.