Powrót po rozwodzie do poprzedniego nazwiska

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1.dowód osobisty lub paszportv osoby mającej złożyć oświadczenie
2.wniosek o dokonanie zmiany w akcie

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Giżycku, Kierownik USC oraz Zastępca Kierownika USC, pok. Nr 3 (parter), tel. 798 612 975,  87 7324 156

Opłaty

Przyjęcie oświadczenia i dokonane zmiany w akcie -11 zł

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.Dz. U. z 2017r., poz.682 ze zm.)

Inne informacje

Termin złożenia wniosku:
W ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód.


Oświadczenie składa się osobiście przed Kierownikiem USC (może być złożone w każdym urzędzie stanu cywilnego)

Obywatel polski przebywający za granicą oświadczenie powyższe składa przed polskim konsulem.

Oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska dotyczy powrotu do nazwiska, jakie osoba nosiła w momencie zawarcia tego małżeństwa (nie dotyczy sytuacji jeżeli ma to być zupełnie inne nazwisko)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 15:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6684
18 lipca 2017 14:32 Iwona Wojciulewicz - Aktualizacja danych sprawy.
04 stycznia 2017 09:01 Iwona Wojciulewicz - Aktualizacja danych sprawy.
29 lipca 2016 07:59 Iwona Wojciulewicz - Aktualizacja danych sprawy.