Złożenie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1.Dowód osobisty matki dziecka (do okazania)
2.Dowód osobisty ojca dziecka (do okazania)
3.Wniosek w sprawie zmiany imienia(imion) dziecka

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Giżycku, Kierownik USC oraz Zastępca Kierownika USC, pok. Nr 3 (parter), tel. 087 7324 156

Opłaty

- czynność urzędowa – 11 zł
- odpis zupełny - 33 zł
- odpis skrócony - 22 zł

- odpis na druku wielojęzycznym - 22 zł

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2016r., poz.2064 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Kierownika USC do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

Termin złożenia oświadczenia:
Złożenie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dokonuje się na wspólny wniosek rodziców złożony przed upływem 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka


Kierownik USC odmówi w formie decyzji przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego lub w formie zdrobniałej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 15:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2892
11 czerwca 2018 20:18 Iwona Wojciulewicz - Aktualizacja danych sprawy.
04 stycznia 2017 11:16 Iwona Wojciulewicz - Aktualizacja danych sprawy.
07 marca 2015 17:27 Iwona Wojciulewicz - Aktualizacja danych sprawy.