Sporządzenie aktu zgonu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- karta zgonu wydana przez lekarza
- dowód osobisty osoby zmarłej
- paszport osoby zmarłej

Miejsce złożenia dokumentów

USC właściwy, ze względu na miejsce w którym nastąpił zgon

Opłaty

- wolne od opłaty skarbowej

Następne odpisy wydawane z aktu podlegają opłacie w wysokości:
- odpis skrócony - 22 zł
- odpis zupełny - 33 zł

- odpis skrócony na druku wielojęzycznym - 22 zł

Termin i sposób załatwienia

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U. z 2016, poz.2064)

Inne informacje

Termin zgłoszenia zgonu:

Zgłoszenia zgonu, który nastąpił na ternie miasta lub gminy Giżycka należy dokonać w terminie 3 dni od daty zgonu.
Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej zgon należy zgłosić w ciągu 24 godzin

Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek(ka);

2) krewni zstępni;

3) krewni wstępni;

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 15:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 7052
13 czerwca 2018 10:00 Iwona Wojciulewicz - Dodanie załącznika.
13 czerwca 2018 09:54 Iwona Wojciulewicz - Usunięcie załącznika.
08 czerwca 2018 20:28 Iwona Wojciulewicz - Dodanie załącznika.