Zaświadczenie zezwalające na zawarcie małżeństwa przez obywatela polskiego za granicą – USC/07

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. dowód osobisty lub paszport (do okazania)
2. dokument potwierdzający stan cywilny osoby, z którą ma być  zawarty związek małżeński

3. w przypadku gdy obywatel RP nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie Polski należy załączyć zagraniczne dokumenty potwierdzające stan cywilny wraz ze stosownymi tłumaczeniami

4. Zainteresowana osoba osobiście podpisuje zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Podpisanie zapewnienia odbywa sie w dowolnie wybraym USC lub w konsulacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Giżycku, Kierownik USC oraz Zastępca Kierownika USC, pok. Nr 3 (parter), tel. 087 7324 156

Opłaty

Zaświadczenie - 38 zł

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po złożeniu kompletnych dokumentów i podpisaniu zapewnienia.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016r., poz.2064 ze zm.)

Inne informacje

  • Zaświadczenie ważne jest 6 miesiące od daty wydania
  • Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel RP posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą można uzyskać w każdym usc na terenie Polski lub w konsulacie.Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 15:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3144
13 czerwca 2018 14:56 Iwona Wojciulewicz - Dodanie załącznika.
13 czerwca 2018 14:56 Iwona Wojciulewicz - Usunięcie załącznika.
11 czerwca 2018 19:11 Iwona Wojciulewicz - Dodanie załącznika.