Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. karta urodzenia – dostarczana przez zakład opieki zdrowotnej
2. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby zgłaszającej urodzenie

 

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

USC miejsca urodzenia dziecka

Opłaty


- zgłoszenie urodzenia dziecka jest wolne od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Akt urodzenia sporządzany jest niezwłocznie

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2016r., poz.2064)
- Art.62 i art.88 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.Dz.U. z 2015r., poz.2082 ze zm.)

Inne informacje

Termin zgłoszenia urodzenia:
- Zgłoszenie urodzenia dziecka żywego należy dokonać w terminie 21 dni od daty jego urodzenia
- Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni


Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

- jeśli dziecko pochodzi z małżeństwa - matka lub ojciec dziecka

- jeśli matka jest panną, wdową lub rozwiedziona - matka dziecka, 

- jeśli ojciec dziecka będzie uznawał ojcostwo wówczas wymagana

  jest obecnośc matki i ojca dziecka  

- zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika    (pełnomocnictwo nie może dotyczyć uznania ojcostwa)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 15:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 7570
04 stycznia 2017 11:17 Iwona Wojciulewicz - Aktualizacja danych sprawy.
20 września 2015 21:21 Iwona Wojciulewicz - Usunięcie załącznika.
20 września 2015 21:20 Iwona Wojciulewicz - Usunięcie załącznika.