Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Podanie umotywowane ważnymi względami np. ciąża, poważna choroba jednej z osób zawierających małżeństwo lub najbliższego członka rodziny (należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Giżycku, Kierownik USC oraz Zastępca Kierownika USC, pok. 3 (parter), tel. 087 7324 156

Opłaty

- zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu - 39 zł

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

art.4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.Dz. U. z 11 lipca 2012r., poz.788 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Giżycku odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 od dnia jej otrzymania.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2833
20 września 2015 21:00 Iwona Wojciulewicz - Usunięcie załącznika.
20 września 2015 21:00 Iwona Wojciulewicz - Dodanie załącznika.
30 kwietnia 2014 13:45 Iwona Wojciulewicz - Aktualizacja danych sprawy.