Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony – OC/04

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Uzasadniony wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego złożony za pośrednictwem Burmistrza Giżycka.

Miejsce złożenia dokumentów

Sprawę załatwia:
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych – niski parter tel. 877324117;
e-mail: miroslaw.pietkiewicz@gizycko.pl

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

W ciągu 14 dni wniosek wraz z opinią Burmistrza Giżycka w tej sprawie przesyłany jest do Wojewody.

Podstawa prawna

Art. 203, 210 ustawy z dnia 21 listopada 1968 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. 2004.241.2416 z późn. zm).

Tryb odwoławczy

Decyzja Wojewody jest ostateczna.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4769
18 lipca 2011 10:27 Małgorzata Kulas - Aktualizacja danych sprawy.
18 lipca 2011 10:26 Małgorzata Kulas - Dodanie załącznika.
18 lipca 2011 10:26 Małgorzata Kulas - Usunięcie załącznika.