Wypłata świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – OC/03

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek żołnierza rezerwy,
2. Zaświadczenie z jednostki wojskowej o terminie odbytych ćwiczeń oraz wysokości otrzymanych świadczeń pieniężnych,
3. Zaświadczenie od pracodawcy żołnierza rezerwy lub z urzędu skarbowego o kwocie utraconego dziennego wynagrodzenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Sprawę załatwia:
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych – niski parter tel. 877324117;
e-mail: miroslaw.pietkiewicz@gizycko.pl

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku wypłata lub przelew na konto żołnierza.

Podstawa prawna

Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1968 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. 2004.241.2416 z późn. zm), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. 2000.13.155)

Tryb odwoławczy

Jeśli przedstawione dokumenty są kompletne i prawidłowe – nie odmawia się wypłaty świadczenia rekompensującego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2810
18 lipca 2011 10:25 Małgorzata Kulas - Aktualizacja danych sprawy.
18 lipca 2011 10:24 Małgorzata Kulas - Dodanie załącznika.
18 lipca 2011 10:24 Małgorzata Kulas - Usunięcie załącznika.