Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową (poborowego odbywającego zastępczą służbę wojskową) – OC/02

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek żołnierza, osoby (lub uprawnionego członka rodziny), która otrzymała kartę powołania do odbycia służby przygotowawczej,
2. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub cywilnoprawna umowa najmu,
3. Zaświadczenie administratora budynku o wysokości opłat z podaniem konta, na które należy przekazywać należności,
4. Zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Giżycku stwierdzające odbywanie służby oraz podające okres, na jaki została osoba powołana do odbycia służby,
5. Decyzja o uznaniu wnioskodawcy za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
6. Oświadczenie wnioskodawcy, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal ( dom) mieszkalny,
7. Oświadczenie wnioskodawcy, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

Miejsce złożenia dokumentów

Sprawę załatwia:
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych – niski parter tel. 877324117;
e-mail: miroslaw.pietkiewicz@gizycko.pl

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

W ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku wydawana jest decyzja w tej sprawie.

Podstawa prawna

Art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1968 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. 2004.241.2416 z późn. zm), § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin. ( Dz. U. 2001.116.1238 z późn. zm).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Giżycka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji ( odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu na I piętrze, pok. 104).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2656
18 lipca 2011 10:24 Małgorzata Kulas - Aktualizacja danych sprawy.
18 lipca 2011 10:22 Małgorzata Kulas - Dodanie załącznika.
18 lipca 2011 10:20 Małgorzata Kulas - Usunięcie załącznika.