Uznawanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny poborowego, który otrzymał kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza służby zasadniczej – OC/01

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek żołnierza, osoby (lub uprawnionego członka rodziny), która otrzymała kartę powołania do odbycia służby przygotowawczej (druk),
2. Karta powołania lub zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Giżycku,
3. Zaświadczenie współmałżonka z Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku o zarejestrowaniu jako bezrobotnego i wysokości (lub braku prawa) do zasiłku dla bezrobotnych,
4. Skrócony odpis aktu małżeństwa i urodzenia dziecka.

Miejsce złożenia dokumentów

Sprawę załatwia:
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych – niski parter tel. 877324117;
e-mail: miroslaw.pietkiewicz@gizycko.pl

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

W ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku wydawana jest decyzja w tej sprawie.

Podstawa prawna

art. 127 ustawy z dnia 21 listopada 1968 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. 2004.241.2416 z późn. zm), art. 104 kpa ( Dz. U. 2000.98.1071. z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Giżycka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji ( odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu na I piętrze, pok. 104).

Inne informacje

Decyzja jest podstawą do ubiegania się w jednostce wojskowej, w której osoba odbywa ( będzie odbywała) służbę przygotowawczą - o przyznanie zasiłku na utrzymanie członków rodziny

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2629
18 lipca 2011 10:17 Małgorzata Kulas - Aktualizacja danych sprawy.
18 lipca 2011 10:15 Małgorzata Kulas - Dodanie załącznika.
18 lipca 2011 10:15 Małgorzata Kulas - Usunięcie załącznika.