Wydanie decyzji o warunkach zabudowy - AM/04

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – druk do pobrania w
załączniku, jak również u Architekta Miejskiego pokój nr 121 (I piętro)
- Dowód zapłaty opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego pokój nr 104.

Opłaty

- 107 zł – płatne w Kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku (I piętro, okienko obok schodów)
lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO SA O/Giżycko 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306
- Z opłaty skarbowej zwolnione są podania i załączniki do podań składane przez organ administracji rządowej lub samorządowej, jednostki budżetowe.
- Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej budownictwa mieszkaniowego.

Termin i sposób załatwienia

- Do 30 dni od dnia złożenia wniosku
- Do 60 dni od dnia złożenia wniosku w sprawach wymagających dodatkowych uzgodnień

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz.717 z 2003r., z późn.zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225 poz.1635 z 2006r.)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5774
21 czerwca 2018 08:13 (Mirosław Domysławski) - Usunięcie załącznika.
21 czerwca 2018 08:12 (Mirosław Domysławski) - Aktualizacja danych załącznika.
21 czerwca 2018 08:11 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika.