Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - AM/03

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –
druk do pobrania w załączniku, jak również u Architekta Miejskiego pokój nr 121 (I piętro)
- Dowód zapłaty opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego pokój nr 104

Opłaty

- 107 zł - płatne w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku (I piętro, okienko obok schodów) lub na rachunek bankowy: BankPEKAO SA O/Giżycko 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306
- Z opłaty skarbowej zwolnione są podania i załączniki do podań składane przez organ administracji rządowej lub samorządowej, jednostki budżetowe.

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni od dnia złożenia wniosku, w sprawach wymagających dodatkowych uzgodnień do 60 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz.717 z 2003r, z późn.zm).
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.Nr 46 poz.543 z 2000r., z późn.zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225 poz.1635 z 2006r.)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 10289
21 czerwca 2018 08:19 (Mirosław Domysławski) - Aktualizacja danych sprawy.
21 czerwca 2018 08:09 (Mirosław Domysławski) - Usunięcie załącznika.
21 czerwca 2018 08:09 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika.