Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek podpisany przez wszystkich współużytkowników wieczystych wraz z załącznikami

1. Podanie (złożone przez osobę zainteresowaną) z załącznikami w postaci:
• aktualnego odpisu z Ksiąg Wieczystych (Sąd Rejonowy w Giżycku ul. Warszawska)
- w przypadku nieruchomości niezabudowanej – odpis z księgi wieczystej obejmującej grunt
- w przypadku nieruchomości zabudowanej – odpis z księgi wieczystej obejmującej grunt i odpis z księgi wieczystej obejmującej budynek
- w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym – odpis z księgi wieczystej obejmującej grunt i odpis z księgi wieczystej obejmującej lokal
• aktualnego wypis z rejestru gruntów (Starostwo Powiatowe w Giżycku ul. Wyzwolenia)
- w przypadku nieruchomości niezabudowanej – wypis z rejestru gruntów
- w przypadku nieruchomości zabudowanej – wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków
- w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym – wypis z rejestru gruntów i kartoteki lokali
• dowód wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł (w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Giżycku nr 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego – pokój 104.

Informacje:
Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. Nr 111 (I piętro), tel. 87 7324 114.

Opłaty

10 zł opłaty skarbowej

w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Giżycku nr 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie w formie decyzji administracyjnej

Podstawa prawna

ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Inne informacje

Przebieg postępowania:
1. Złożenie dokumentów przez osobę zainteresowaną
2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wraz z informacją o możliwości uzyskania bonifikaty
3. Zawiadomienie o wyborze biegłego
4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
5. Decyzja przekształcająca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
6. Postanowienie o poniesieniu kosztów postępowania


Ewentualne braki bądź odstępstwa w procedurze
będą na bieżąco wyjaśniane w postaci wezwań i informacji

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 października 2010 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 3380
10 października 2017 07:54 Mirosław Domysławski - Aktualizacja danych sprawy.
12 maja 2014 12:41 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
12 maja 2014 12:39 Jacek Stankiewicz - Dodanie załącznika.