Parlamentarne

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 142/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w mieście Giżycko

Zarządzenie Nr 142/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w mieście Giżycko. § 1. Na podstawie art. 182 § 1 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia...

Informacja dotycząca losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA Na podstawie art.182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U . Nr 21, poz.112 z późn.zm) informuję, że w dniu 5 października 2015 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku odbędzie się losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Giżycko w wyborach...

Zarządzenie Nr 139/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji

Zarządzenie Nr 139/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Giżycka Na podstawie art.156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz.112 z póź.zm) w sprawie warunków...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA z dnia 14 września 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU pełna treść obwieszczenia z informacją o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny), na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Giżycku najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj....

Zarządzenie nr 131/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

ZARZĄDZENIE Nr 131/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy...

Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 2 września 2011 roku w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów glosowania korespondencyjnego w Giżycku i upoważnienia dla pełnomocnika ds. wyborów

ZARZĄDZENIE Nr 90/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 2.09.2011r. w sprawie : wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów glosowania korespondencyjnego w Giżycku i upoważnienia dla pełnomocnika ds. wyborów Na podstawie art.61b i art.61f § 2 ustawy z 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy /Dz.U.Nr 21,poz.112 z...

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA z dnia 22 sierpnia 2011r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 9 października 2011r. - GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 sierpnia 2011 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 9 października 2011r. Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych - art.61a ustawy z dnia...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA - informacja o wyznaczeniu na terenie miasta Giżycka następujących miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas trwania kampanii wyborczej w związkuz wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. - SŁUPY OGŁOSZENIOWE

Giżycko, dnia 8 sierpnia 2011r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. –Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz 112 z późn.zm.) BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA podaje do publicznej wiadomości informację o wyznaczeniu na terenie miasta Giżycka następujących miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń...