Przetargi

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej adaptacji budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Gizycku na cele usług edukacyjno - kulturalnych (termin składania ofert 08.11.2017 r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „ Dokumentacja projektowo – kosztowa adaptacji budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku na cele usług edukacyjno- kulturalnych” o wartości poniżej równowartości 30...