Przetargi

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18 w Giżycku ( termin składania ofert 14.02.2018 r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18 w Giżycku” o wartości...

Zaproszenie do składania ofert " Roboty remontowe oraz usuwanie awarii na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka" ( termin składania ofert 02.02.2018r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Roboty remontowe oraz usuwanie awarii na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka” o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie...

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej adaptacji budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Gizycku na cele usług edukacyjno - kulturalnych (termin składania ofert 08.11.2017 r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „ Dokumentacja projektowo – kosztowa adaptacji budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku na cele usług edukacyjno- kulturalnych” o wartości poniżej równowartości 30...