Komunikaty

Wybierz rok

Informacja z przebiegu prac dotyczących realizacji programu Mieszkanie Plus

INFORMACJA z przebiegu prac dotyczących realizacji programu Mieszkanie Plus W ramach prac nad rozwiązaniem problemów mieszkaniowych 23.10.2017 r. została opublikowana informacja o możliwości składania wniosków dot. wynajęcia lokalu mieszkalnego od Miasta. W odpowiedzi na zaproszenie do Urzędu wpłynęło 326 wniosków. ...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Giżycka

Ogłoszenie W związku ze skierowaniem przeze mnie do Rady Miejskiej w Giżycku projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dotyczącego wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Giżycku na dzierżawę lokalu użytkowego (z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji) w budynku Ekomariny w Giżycku wraz z odstąpieniem od obowiązku przetargowego...

Zagospodarowanie plaży miejskiej w Giżycku - Komunikat Burmistrza

WM.6870.32.2016.JM K O M U N I K A T Burmistrz Miasta Giżycka informuje o zamiarze zagospodarowania plaży miejskiej w Giżycku zgodnie z wytycznymi zawartymi w koncepcji przedstawionej w załączonych poniżej plikach. Ewentualne uwagi do koncepcji można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Giżycku (al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, urzad@gizycko.pl)...

Wyniki konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Giżycka Nauczyciel Wuefista Roku 2014

WYNIKI KONKURSU OGŁOSZONEGO PRZEZ BURMISTRZA GIŻYCKA NAUCZYCIEL WUEFISTA ROKU 2014 Lista osób nominowanych do tytułu Nauczyciel Wuefista Roku 2014: 1. Marcin Łobodziński 2. Dariusz Pstrak 3. Anna Rogowska Tytuł Nauczyciela Wuefisty Roku 2014 przyznano Pani Annie Rogowskiej nauczycielowi Gimnazjum Nr 2 w Giżycku im. Chwały Oręża Polskiego. Wyróżnienia...

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 r. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 uchwalony został 25 listopada 2012 r. (uchwała nr XXV/68/2012 Rady Miejskiej...

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 r. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 uchwalony został 17 listopada 2011r. (uchwała nr XV/106/11 Rady Miejskiej...

1 WRZEŚNIA 2011 12.00 ZAWYJĄ SYRENY - OGŁOSZENIE ALARMU POWIETRZNEGO

INFORMACJA Burmistrz Giżycka informuje, że dnia 1 września 2011 r. o godz. 12.00 zostanie przeprowadzony - zgodnie z Zarządzeniem Nr 147/09 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 15 lipca 2009 r. - trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania polegający na włączeniu wszystkich syren alarmowych na terenie województwa...