Prezydenckie

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie: numerów i granicobwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie: numerów i granicobwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych...

Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

ZARZĄDZENIE Nr 42/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy...