Strategia rozwoju

Wybierz rok

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GIŻYCKA /AKTUALNY DOKUMENT/

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko – uchwała Nr IX/32/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27.04.2011r. (tekst ujednolicony po zmianach) DO POBRANIA AKTUALNY DOKUMENT - TEKST STUDIUM I ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE zobacz...

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Miasta Giżycko na lata 2008 – 2013 (zaktualizowany 14.12.2010)

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008-2013 program do pobrania 14.12.2010 w formacie .pdf Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008 – 2013 jest dokumentem koniecznym przy ubieganiu się o unijne środki pomocowe. Plan jest niezbędny do przeprowadzenie procesu rewitalizacji na terenie Giżycka. Lokalny...