Zagospodarowanie przestrzenne

Wybierz rok

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul.Olsztyńskiej, Kanale Giżyckim, ul.Unii Europejskiej, 1 Maja, 3 Maja i Sikorskiego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul.Olsztyńskiej, Kanale Giżyckim, ul.Unii Europejskiej, 1 Maja, 3 Maja i Sikorskiego – uchwała Nr XV/107/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011r. – Dz.U.Woj.Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 stycznia 2012r. poz.340 do pobrania...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, al. 1 Maja, Szosą Obwodową oraz Jagielły

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Kazimierza Wielkiego. Królowej Jadwigi, al. 1 Maja, Szosą Obwodową oraz Jagielły – uchwała Nr IX/31/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27.04.2011r. – Dz.U.Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 81 poz.1419, z dnia 24.06.2011r. do pobrania w załączniku...

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GIŻYCKA /AKTUALNY DOKUMENT/

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko – uchwała Nr IX/32/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27.04.2011r. (tekst ujednolicony po zmianach) DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU AKTUALNY DOKUMENT - TEKST STUDIUM I ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE Uchwała nr IX/32/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27...