Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok

Uchwała nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...

Uchwała nr XXX/11/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Giżycka

Uchwała Nr XXX/11/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Giżycka w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. Na podstawie art.42 ust.2 ustawy z dnia 23 lutego 2004 r. Ordynacji wyborcza do Parlamentu Europejskiego...