Protokoły i nagrania z posiedzeń komisji

Wybierz rok

Protokół nr 12/19 posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31.07.2019 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia komisji: https://www.youtube.com/watch?v=_UVWe0B9PUE

Protokół nr 11/19 posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dnia 01.07.2019 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia komisji: https://www.youtube.com/watch?v=TYRfZ6QwZV0

Protokół nr 10/19 posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Giżycku 10.06.2019 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez członków komisji Nagranie przebiegu posiedzenia komisji: https://www.youtube.com/watch?v=Z4AX-yOB2rM

Protokół nr 9/19 posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Giżycku 06.06.2019 r.

Nagranie przebiegu posiedzenia KSWiP: https://www.youtube.com/watch?v=bL8g9MzlvJs

Protokół nr 8/19 posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22.05.2019 r.

Nagranie z przebiegu posiedzenia KSWiP: https://www.youtube.com/watch?v=rpx_Fi16EBA

Protokół nr 7/19 posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15.05.2019 r.

Nagranie przebiegu posiedzenia: https://www.youtube.com/watch?v=4s0S84zkmNo

Protokół nr 6/19 posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 maja 2019 r.

Nagranie z przebiegu posiedzenia komisji: https://www.youtube.com/watch?v=hI6iQMOXikk

Protokół nr 5/19 posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26.04.2019 r.

Nagranie z przebiegu posiedzenia KSWiP: https://www.youtube.com/watch?v=2EvLF6PgXPc

Protokół nr 4/19 posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 07.03.2019 r.

Nagranie z przebieguposiedzenia KSWiP: https://www.youtube.com/watch?v=ecKeEsdklFg

Protokół nr 3/19 posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24.01.2019 r.

Nagranie przebiegu posiedzenia: https://www.youtube.com/watch?v=g-HYaLXI8wE