Pomoc publiczna

Wybierz rok

Uchwała nr XLIV/66/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa

Uchwała nr XLIV/66/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym, do których nie stosuje się przepisów...