Protokoły i nagrania z posiedzeń komisji

Wybierz rok

Protokół nr 4/18 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25.05.2018 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia komisji: https://www.youtube.com/watch?v=wl70miWPygk

Protokół nr 7/18 posiedzenia Komisji Mienia Miejskiego Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21.05.2018 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez radnych. Nagranie przebiegu posiedzenia komisji: https://www.youtube.com/watch?v=pxwLOHCU6DA

Protokół nr 7/18 posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21.05.2018 r. (Wspólne posiedzenie trzech komisji RM).

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KFiG, KMM, KSS: https://www.youtube.com/watch?v=HAzjma6o_Z4

Protokół nr 6/18 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 maja 2018 r. Wspólne posiedzenie trzech komisji RM)

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KSS, KMM i KFiG: https://www.youtube.com/watch?v=HAzjma6o_Z4

Protokół nr 6/18 posiedzenia Komisji Mienia Miejskiego Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21.05.2018 r. (Wspólne posiedzenie trzech komisji RM).

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KMM, KSS i KFiG: https://www.youtube.com/watch?v=HAzjma6o_Z4

Protokół nr 6/18 posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 08.05.2018 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KFiG: www.youtube.com/watch?v=OomBVx9Wq_M

Protokół nr 5/18 posiedzenia Komisji Mienia Miejskiego Rady Miejskiej w Giżycku 23.04.2018 r.(Wspólne posiedzenie trzech komisji:KMM,KSS i KFiG).

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia trzech komisji: KMM,KSS i KFIG: https://www.youtube.com/watch?v=QWHlLj3V-EI

Protokół nr 5/18 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23.04.2018 r. (Wspólne posiedzenie trzech komisji: KSS, KMM i KFiG).

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia trzech komisji: KSS, KMM, KFiG: https://www.youtube.com/watch?v=QWHlLj3V-EI

Protokół nr 5/18 posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku 23.04.2018 r. (Wspólne posiedzenie trzech komisji: KFiG, KMM, KSS).

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KFiG, KMM, KSS: https://www.youtube.com/watch?v=QWHlLj3V-EI

Protokół posiedzenia Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku 18.04.2018 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KD: https://www.youtube.com/watch?v=q3LckGdy_SQ