Protokoły i nagrania z posiedzeń komisji

Wybierz rok

Protokół posiedzenia Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku 18.04.2018 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KD: https://www.youtube.com/watch?v=q3LckGdy_SQ

Protokół nr 4 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16.04.2018 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KSS: https://www.youtube.com/watch?v=DXtHrmz_Mv8

Protokół nr 4/18 posiedzenia Komisji Mienia Miejskiego Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 16.04.2018 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KMM: https://www.youtube.com/watch?v=US2gfASMMyw

Protokół nr 4/18 posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 kwietnia 2018 r. (Wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki i Komisji Rewizyjnej).

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KFiG i KR: https://www.youtube.com/watch?v=RuSJMkC-xiM

Protokół nr 3/18 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 kwietnia 2018 r. (Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Finansów i Gospodarki).

Protokól będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KR i KFiG: https://www.youtube.com/watch?v=RuSJMkC-xiM

Protokół nr 3/18 posiedzenia Komisji Mienia Miejskiego Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 marca 2018 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KMM: https://www.youtube.com/watch?v=wQQwMaVd1IQ

Protokół nr 3/18 posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26.03.2018 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KFiG (audio): https://www.youtube.com/watch?v=YINtLQ6DE14

Protokół nr 2/18 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20.02.2018 r.

Nagranie przebiegu posiedzenia komisji: https://www.youtube.com/watch?v=vpVrNmTAEUo

Protokół nr 2/18 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26.02.2018 r.(Wspólne posiedzenie trzech komisji RM).

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia komisji: https://www.youtube.com/watch?v=MFVgT5C8Xc0

Protokół nr 2/18 posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26.02.2018 r.(Wsólne posiedzenie trzech komisji RM).

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia komisji: https://www.youtube.com/watch?v=MFVgT5C8Xc0