Protokoły i nagrania z posiedzeń komisji

Wybierz rok

Protokół nr 3/19 posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25.03.2019 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie z przebiegu KFiG: https://www.youtube.com/watch?v=dgii4LOCobc

Protokół nr 3/19 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25.03.2019 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie z przebiegu posiedzenia KSS: https://www.youtube.com/watch?v=17eAYFF2yWI

Protokół nr 2/19 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25.02.2019 r.(Wspólne posiedzenie z KFiG).

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie z przebiegu posiedzenia KSS (wspólne posiedzenie z KFiG): https://www.youtube.com/watch?v=SwoT6rcdAGI

Protokół nr 2/19 posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25.02.2019 r. (Wspólne posiedzenie z KSS)

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie z przebiegu posiedzenia KFiG (wspólne posiedzenie z KSS): https://www.youtube.com/watch?v=SwoT6rcdAGI

Protokół nr 2/19 posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 07.03.2019 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie z przebieguposiedzenia KSWiP: https://www.youtube.com/watch?v=ecKeEsdklFg

Protokół nr 6/19 posiedzenia Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22.03.2019 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu pzez komisję. Nagranie z przebiegu posiedzenia KD: https://www.youtube.com/watch?v=yhRbBm9U66A

Protokół nr 5/19 posiedzenia Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15.03.2019 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie z przebiegu posiedzenia KD: https://www.youtube.com/watch?v=RCVN1pyvhuw

Protokół nr 2/19 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 12.02.2019 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KR: https://www.youtube.com/watch?v=HQMR9OtZuSI

Protokół nr 4/19 posiedzenia Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22.02.2019 r.(Giżycki Budżet Obywatelski)

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KD: https://www.youtube.com/watch?v=iSyR-q8tTZo

Protokół nr 3/19 posiedzenia Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15.02.2019 r. (Giżycki Budżet Obywatelski)

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KD: https://www.youtube.com/watch?v=xTaEUyHWL_g