Projekty uchwał Rady

IV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 22 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) zwołuję IV sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 22 stycznia 2015r. czwartek godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2015-2021. PROJEKT NR 1
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2015 rok. PROJEKT NR 2
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok dla Miasta Giżycka. PROJEKT NR 3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. PROJEKT NR 4
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2015 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. PROJEKT NR 5
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
  w mieście Giżycko na lata 2015-2017. PROJEKT NR 6
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. PROJEKT NR 7
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. PROJEKT NR 8
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 9
 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 15. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 16. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 17.  Zamknięcie sesji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Błoszko 

Termin posiedzenia komisji:

 1.  Komisja Spraw Społecznych19.01.2015 r. (poniedziałek) godzina 17.00.
   (opiniuje projekt nr 3 do 7).
 2. Komisja Finansów i Gospodarki – 20.01.2015 r. (wtorek) godz. 16.00
  (opiniuje projekt nr 1,2).
 3. Komisja Mienia Miejskiego – 21.01.2015 r. (środa) godz. 16.00
  (opiniuje projekt nr 1,2).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.01.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2015 09:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1049
16 stycznia 2015 09:17 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [projekty_uchwal_na_sesje_22_stycznia_2015_r.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2015 09:14 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2015 09:13 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)