Budżet

Wybierz rok

Uchwała nr VII/18/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2011 -2021

Uchwała Nr VII/18/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2011 -2021 Na podstawie art.231 ust.1.ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990...

Uchwała nr VII/17/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok

Uchwała nr VII/17/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...

Uchwała nr V/16/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2011 rok

Uchwała Nr V/16/2010 R a d y M i e j s k i e j w G i ż y c k u z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2011 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit”d”oraz lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r,Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211,art.212,...

Uchwała nr V/14/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka

Uchwała Nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2011 -2021 Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) w związku...

Uchwała nr V/13/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z końcem roku 2010

Uchwała Nr V/13/2010 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z końcem roku 2010 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1591, z późn. zm.) oraz art.263 ust.2, ust.3, ust.4 i ust.5...

Uchwała nr V/11/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała nr V/11/2010 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych...

Uchwała nr XLVI/92/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała nr XLVI/92/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach...

Uchwała nr XLV/81/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 października 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/46/10 z dnia 1.06.2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarczego

Uchwała nr XLV/81/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/46/10 z dnia 1.06.2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarczego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)...

Uchwała nr XLIV/70/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała nr XLIV/65/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach...

Uchwała nr XXVIII/2/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok

Uchwała nr XXVIII/2/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.165,art.166 i art.184 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005...