Stanowiska w sprawach publicznych

Wybierz rok

Apel Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2015 r. do Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Apel Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2015 r. do Ministra Infrastruktury i Rozwoju Rada Miejska w Giżycku wyrażając swoje zaniepokojenie odstąpieniem od realizacji przebudowy dalszej części drogi krajowej nr 16 zwraca się z apelem do Pana Ministra Infrastruktury i Rozwoju o przywrócenie projektu do realizacji w ramach...

Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zbycia działek położonych w Giżycku przy ul. Wodociągowej z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku z 21 sierpnia 2014 r. Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta Giżycka, Rada Miejska w Giżycku oświadcza, że negatywnie ocenia zbycie przez Zarząd Powiatu działek 2-255/13, 2-255/14, 2-255/15, 2-255/16, 2-255/20 położonych w Giżycku przy ul. Wodociągowej. W ocenie Rady zbycie powyższych...

Apel Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 stycznia 2013r. do przedsiębiorców prowadzących działalność handlową na terenie miasta Giżycka..

Apel Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 stycznia 2013r. do przedsiębiorców prowadzących działalność handlową na terenie miasta Giżycka. Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu Miasta Giżycka Rada Miejska apeluje do przedsiębiorców prowadzących działalność handlową na terenie naszego miasta o przestrzeganie...

Apel Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 stycznia 2013r. do Rady Powiatu Giżyckiego w sprawie remontu nawierzcni mostu na Al.Wojska Polskiego.

Apel Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 stycznia 2013r. do Rady Powiatu Giżyckiego w sprawie remontu nawierzchni mostu na Alei Wojska Polskiego. Z wielkim niepokojem obserwujemy stan nawierzchni mostu na Alei Wojska Polskiego. Most ten jest przejezdny, ale bardzo niebezpieczny tak dla poruszających się po nim pojazdów i pieszych jak...