Regulamin

Wybierz rok

Zarządzenie nr 169/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Zarządzenie nr 169/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku, Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. Zm.) Burmistrz Miasta Giżycka zarządza co następuje: §...