Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Adres

Sienkiewicza 5

90-113 Łódź

Telefon

(042) 633 13 44

Fax

(042) 633 13 44

Strona www

O Stowarzyszeniu

W 1991 roku powstała Polska Sieć Zdrowych Miast. Dwa lata później Sieć przekształciła się w Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, które zostało zarejestrowane w czerwcu 1993r.

Giżycko przystąpiło do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w 1991 roku.
Utworzono stanowisko w ramach obowiązków służbowych - Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Koordynator lokalny: Ewa Ostrowska.

Adres: Urząd Miejski w Giżycku
Al. 1. Maja 14
11-500 Giżycko
tel. 087 428 52 31 fax. 087 428 52 41

GŁÓWNE CELE STOWARZYSZENIA:

GŁÓWNE CELE STOWARZYSZENIA:
* poprawa stanu środowiska naturalnego w gminach
* poprawa stanu zdrowia mieszkańców gmin
* wdrażanie zasad i strategii polityki zdrowotnej w kraju, regionach i gminach
* aktywizowanie społeczności w gminach do wspólnego rozwiązywania problemów ochrony środowiska i zdrowia
* rozwijanie i popieranie współpracy pomiędzy innymi miastami i sieciami narodowymi Zdrowych Miast.


W ramach projektu “Zdrowe miasto” realizuje się w Giżycku następujące priorytety:

- proekologiczne działania w zakresie ochrony czystości wód i ochrony przyrody,
- proekologiczne działania w zakresie stanu powietrza,
- utylizacja nieczystości stałych, estetyka miasta.

Projekt “Zdrowe miasto” obejmuje realizacje poniższych programów:

- program kanalizacji terenu osiedla Wilanów,
- program inwestycyjny wodociągów (automatyzacja przepompowni, wymiana rurociągu magistralnego wraz z przyłączami),
- rozbudowa sieci gazowej w obrębie osiedla Wilanów (1230 m rurociągu),
- likwidacja 4 kotłowni lokalnych i modernizacja polegająca na likwidacji niskiej emisji,
- powstanie miejskiego programu w zakresie czystości i porządku,
- określenie zasad transportu i składowania odpadów,
- utworzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- ochrona drzewostanu w mieście oraz na terenach parkowo - leśnych (ok. 1 000 drzew),
- program nasadzeń drzew w mieście (planuje się 190 drzew i 1 400 krzewów).

OSIĄGNIĘCIA

OSIĄGNIĘCIA:

- Oddanie do użytku oczyszczalni miejskich ścieków komunalnych z tzw. III stopniem oczyszczania.
- Budowa kolektora tzw. “B” oraz uzbrojenie zachodniej części miasta z przeznaczeniem na rozbudowę turystyczną.
- Przebudowanie kolektora "H" w celu eliminacji przelewów awaryjnych ścieków surowych Kanału Luczanskiego położonego w centrum miasta.
- Zagospodarowanie brzegu jeziora Niegocin w centrum miasta wraz z planem zagospodarowania przestrzennego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2008 09:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3757
07 maja 2008 09:46 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.
07 maja 2008 09:46 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.
07 maja 2008 09:45 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.