Stowarzyszenie Euroregion Niemen

Adres

ul. Wesoła 22

16-400 Suwałki

Telefon

(087) 565 36 71

Fax

(087) 565 36 72

Strona www

O Stowarzyszeniu

W roku 1995 przyjęto deklarację o utworzeniu Euroregionu Niemen w celu rozwoju współpracy obszarów przygranicznych. Dwa lata później zawiązano Stowarzyszenie.

Giżycko do Stowarzyszenia przystapiło w 2004 roku.

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego części polskiej Euroregionu Niemen, w tym wspieranie trwałego rozwoju, poprawianie warunków życia mieszkańców, rozkwit współpracy przygranicznej i transgranicznej z regionami sąsiednich krajów: Litwy, Białorusi i Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego) oraz promocja uczestnictwa Polski w strukturach Wspólnoty Europejskiej.

Priorytet stanowi zintensyfikowanie wzajemnych kontaktów między samorządami i wymiany doświadczeń obejmującej szeroką problematykę społeczną, gospodarczą, ekologiczną i turystyczną. Stowarzyszenie posiada bogate doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej. Partnerami Stowarzyszenia są nie tylko samorządy i organizacje pozarządowe z obszaru Euroregionu, ale również całej Europy.

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
1. organizowanie i koordynowanie całokształtu współpracy transgranicznej podmiotów strony polskiej z podmiotami regionu innych krajów w ramach Euroregionu
2. zarządzanie środkami UE w ramach popierania współpracy przygranicznej
3. prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Euroregionu Niemen
4. prowadzenie Sekretariatu Strony Polskiej Rady Euroregionu Niemen
5. realizacja projektów własnych w ramach programów pomocowych
6. prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2008 09:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4990
17 marca 2009 11:03 Małgorzata Kuncer - Aktualizacja danych jednostki.
23 stycznia 2009 13:57 Małgorzata Kuncer - Aktualizacja danych jednostki.
07 maja 2008 09:42 Administrator - Dodanie załącznika.