Przetargi

Wybierz rok

Dostawa wyposażenia pracowni muzycznej i studia nagrań do Giżyckiego Centrum Kultury

Dyrektor Giżyckiegoi Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni muzycznej i studia nagrań.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert cenowych na usługę dostarczenia mebli i wyposażenia pomieszczeń: szatni, sali kameralnej, byłej galerii, sali instruktorów, kasy, sali plastycznej oraz reżyserki Giżyckiego Centrum Kultury(w tym: stoły, krzesła, biurka, regały, sztalugi)...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert cenowych na usługę dostarczenia paneli dotykowych 3 szt. wraz z komputerem typu laptop – 1 szt. na potrzeby realizacji projektu pn. „Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania...

Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury w zakresie kinotechniki, akustyki scenicznej i elektroakustyki - zmiana terminu składania ofert - do 14 lutego 2017 r. do godz. 10:00.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gizyckiecentrumkultury.pl Ogłoszenie nr 13215 - 2017 z dnia 2017-01-24 r. Giżycko: Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury w zakresie kinotechniki, akustyki, techniki scenicznej i elektroakustyki...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn. Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury”

GIŻYCKIE CENTRUM KULTURY ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zamówienia: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn. Przebudowa...

Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury /termin składania ofert do 30.12.2016 r. do godz. 10.00/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gizyckiecentrumkultury.pl Ogłoszenie nr 366812 - 2016 z dnia 2016-12-14 r. Giżycko: Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie...