Przetargi

Wybierz rok

Dostawa wyposażenia pracowni muzycznej i studia nagrań do Giżyckiego Centrum Kultury

Dyrektor Giżyckiegoi Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni muzycznej i studia nagrań.

Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury w zakresie kinotechniki, akustyki scenicznej i elektroakustyki - zmiana terminu składania ofert - do 14 lutego 2017 r. do godz. 10:00.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gizyckiecentrumkultury.pl Ogłoszenie nr 13215 - 2017 z dnia 2017-01-24 r. Giżycko: Przebu

Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury /termin składania ofert do 30.12.2016 r. do godz. 10.00/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gizyckiecentrumkultury.pl Ogłoszenie nr 366812 - 2016 z dnia 2016-12-14 r.