Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku

Logo jednostki

Adres

Obwodowa 6

11-500 Giżycko

Telefon

87 429 91 71

Fax

87 429 91 70

Strona www

Stanowiska

DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GIŻYCKU

Dane ogólne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku (PWiK Sp. z o.o.) w formie spółki jednoosobowej, której jedynym udziałowcem jest Gmina miejska Giżycko, funkcjonuje od 20 grudnia 1995r.
Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z KRS Nr 0000021967 jest:
1. pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody na potrzeby ludności i innych odbiorców,
2. odbiór ścieków do miejskiej kanalizacji oraz ich oczyszczanie,
3. wykonywanie robót remontowych i inwestycyjnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
4. świadczenie usług na rzecz innych podmiotów gospodarczych w zakresie wykonawstwa i eksploatacji ujęć wodnych, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, oczyszczalni ścieków, robót wiertniczych, opracowań dokumentacji na inwestycje i remonty kapitalne z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej,
5. prowadzenie badań laboratoryjnych ww. zakresie,
6. prowadzenie badań w zakresie efektywności urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
7. prowadzenie robót wiertniczych studni głębinowych oraz ich renowacji,
8. świadczenie usług sprzętowo-transportowych, wynajem sprzętu specjalistycznego maszyn i urządzeń.
9. doradztwo techniczne. Handel hurtowy i detaliczny w obrocie krajowym i zagranicznym.
10. naprawa i legalizacja wodociągowych urządzeń pomiarowych.
11. prowadzenie produkcji pomocniczej w zakresie wyrobów betonowych i żelbetonowych itp.
4. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na bazie własnego majątku.

NIP 845-10-02-258
Obsługa ludności 24h

Zarząd

Zarząd w PWiK Sp. z o.o. jest jednoosobowy, powoływany i odwoływany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Od 15 stycznia 2002 r. Dyrektorem Przedsiębiorstwa jest inż. Tadeusz Lachowicz.

Zgromadzenie Wspólników.

Właścicielem 100 % udziałów w Spółce jest Gmina miejska Giżycko. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta.
Kompetencje i zasady działania określone są postanowieniami zawartymi w dziale 3, rozdz. 3, dział I, tytuł III Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94 poz.1037 z 15 września 2000r).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 maja 2008 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 10266
28 kwietnia 2012 17:47 Mariusz Sosnowicz - Zmiana logo jednostki.
28 kwietnia 2012 17:46 Mariusz Sosnowicz - Aktualizacja danych jednostki.
25 kwietnia 2012 21:32 Małgorzata Kulas-Szyrmer - Aktualizacja danych jednostki.